Adatkezelési tájékoztató | ÁSZF

Kik vagyunk?

Jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) a www.petzolimage.hu honlap (továbbiakban aloldalaival együttesen: Honlap) látogatói, és hírlevelére feliratkozott személyek, illetve a Honlapot bármely egyéb más módon igénybe vevő felek, továbbá az www.petzolimage.hu látogatói, megrendelői és igénybe vevői (továbbiakban: Igénybe vevő) által,

 

Szolgáltató: Pető Zoltán E.V.

Szolgáltató székhelye: 4031 Debrecen, Derék utca 243.

Szolgáltató elérhetősége:  hello@petzolimage.hu

Adószám: 68960942-1-29

Tárhely szolgáltatója:                                    Tárhelypark Kft.

Székhelye:                                                            Budapest, 1122 Gaál József út 24.

Cégjegyzékszáma:                                          01-09-322570

Adószáma:                                                          23289903-2-43

Honlap:                                                                 tarhelypark.hu

Elektronikus levelezési címe:                  info@tarhelypark.hu

Telefonszáma:                                                 +36 1 700 4140

 

Fenti elérhetőségek bármelyikén további tájékoztatás kérhető, illetve elérhető.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A kapcsolatfelvételi űrlapon való információ a hello@petzolimage.hu email címre érkezik. Ezen levelek tartalma kizárólag a weboldal tulajdonosa számára tekinthető meg, harmadik fél nem szerez betekintést.

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Oktatási szolgáltatás

A Szolgáltató által szervezett oktatásokra való jelentkezés a petzolimage.hu oldalon szereplő jelentkezési űrlap kitöltésével, és a részvételi díj előreutalásával lehetséges.

A jelentkezési űrlapon megadott adatokat a Szolgáltató kizárólag a szolgáltatás lebonyolításához, és a számlázási folyamatokhoz használja fel. A Szolgáltató az űrlapon megadott adatok alapján információs leveleket küldhet az oktatásokkal kapcsolatban.

Az űrlapon megadott információ a hello@petzolimage.hu email címre érkezik. Ezen levelek tartalma kizárólag a weboldal tulajdonosa számára tekinthető meg, harmadik fél nem szerez betekintést.

Az űrlapon a jelentkezők a következő adatokat adják meg: név, email cím, cégnév, telefonszám. A Jelentkező csak az ÁSZF és az adatkezelési nyilatkozat elfogadásával veheti igénybe a szolgáltatást. A Szolgáltató a jelentkezés beérkezését követően a szabad helyek függvényében alanyi adómentes számlát állít ki a Jelentkező számára. Amennyiben a helyek elfogytak az adott időpontra, úgy a Szolgáltató köteles ezt a Jelentkezők felé még a számla kiállítása előtt jelezni. A Jelentkező a kiállított számla összegének előreutalásával véglegesíti jelentkezését. A Jelentkező így kizárólag a részvételi díj Szolgáltató számlájára történő megérkezését követően vehet részt az adott oktatáson A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a Szolgáltató díjról való lemondásának.

 

A részévteli díjat kifizetett Jelentkező (továbbiakban Résztvevő) tudomásul veszi, hogy az oktatás során jelenléti íven nyilatkozik az oktatáson való megjelenéséről. Az oktatások során álló- és mozgókép, valamint hangfelvétel készítése kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásos beleegyezésével lehetséges. Az oktatási anyagok egészét szerzői jog védi, azok a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik (úgy mint: papír alapú vagy elektronikus tananyagok, kiadványok, oktatóvideók, hanganyagok). Másolásuk, sokszorosításuk, jogosulatlan harmadik féllel történő megosztásuk tilos.

 

A Szolgáltató felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a sikeres díjbefizetést (jelentkezést) követően a részvételi díj visszatérítésre nincsen mód. A Résztvevő azonban az oktatást megelőző napig bezárólag átruházhatja másra a megvásárolt oktatáson való részvételi jogát. Az oktatások Résztvevői tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató által átadott névre szóló emléklap nem minősül hivatalos képzési igazolásnak. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy az oktatáson saját felelősségre vesznek részt, a Szolgáltató nem felel az oktatás ideje alatt történt tárgyi és személyi sérülésekért. A Résztvevők által harmadik félnek okozott anyagi kárért maguk felelnek. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel (vis maior). Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

 

Panaszkezelés

A Szolgáltató szolgáltatásai terén etikusan, törvényesen, az Ön érdekeit szem előtt tartva jár el. Bárminemű panasz esetén forduljon a Szolgáltatóhoz bizalommal! Az erre alkalmas elérhetőségeket megtalálja a „Kapcsolatfelvétel” menüpont alatt.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

A weboldal  Google Analitics-el és a Facebook képpontjával van összekötve.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Harmadik fél részére, nem osztunk meg adatokat!

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

További információk

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Az adatkezelés minősége és célhoz kötöttsége érdekében partnereink megfelelő jogosultságokkal rendelkeznek ezen követelmények ellenőrzésére és végső soron kikényszeríthetőségére.

Általánosan és konkrét ügyekben tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik adataik helyesbítését, törlését, zárolását a jelen tájékoztatóban megfogalmazott és jogszabályokban előírt korlátok figyelembevételével. Ezeket a megadott elérhetőségeinkre – az abban meghatározottak szerint – hozzánk eljuttatott kérelem formájában tehetik meg, amelyre a lehető legrövidebb úton, de legfeljebb 25 napon belül tájékoztatást adunk.

Partnereink személyes adataik kezelése ellen is tiltakozhatnak, különösen akkor, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges -, kivéve kötelező adatkezelés eseteit -, valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A tiltakozást kérelem formájában tehetik meg partnereink, melyeket azok benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

Partnereinknek lehetőségük van jogérvényesítési igényüknek külső szervek útján is érvényt szerezni, azonban bármely eljárás kezdeményezése előtt javasoljuk a részünkre elküldött kérelmek elsődlegességét. Egyrészről partnereinknek lehetőségük van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu; 1530  Budapest, Pf.: 5.; tel.: +36 (1) 391-1400) előtt eljárást kezdeményezniük, másrészről bírósághoz fordulás lehetőségével is élhetnek. Ez utóbbi esetben a lakóhelyük, vagy tartózkodási helyük szerinti törvényszék illetékességét is választhatják.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu